تشریفات | خدمات مجالس | تشریفات مجالس

ارائه چایخانه سنتی

 
ارائه چایخانه سنتی
  • چایخانه سنتی تشریفات گل سرخ، فضایی دلچسب به منظور پذیرایی از میهمانان شما با چای و قلیان و تنقلات به همراه نواختن موزیک سنتی را فراهم می آورد.

 

image01