تشریفات | خدمات مجالس | تشریفات مجالس

حریرآرایی

 
حریر آرایی
  • تشریفات گل سرخ به منظور هرچه زیباتر نمودن فضای میهمانی شما، از خدماتی نظیر حریرآرایی سقف، حریر آرایی سالن ، حریر آرایی جایگاه عروس و داماد ، حریر آرایی دیوارها و ... استفاده می نماید که تمامی این خدمات زیر نظر افراد طراح و مجری این حرفه انجام می شود.
image01