تشریفات | خدمات مجالس | تشریفات مجالس

 
گل آرایی

  • انتخاب نوع و رنگ گل ، چیدمان وگل آرایی مجالس عروسی از اهمیت به سزایی در زیبا نمودن و شکوه مراسم شما برخوردار است. همچنین عکس های به جامانده در یک مراسم عروسی با گل آرایی زیبا و خلاقانه ، نیز طبعا از کیفیت و زیبایی بیشتری برخوردار است. تشریفات گل سرخ با توجه به سلیقه مجالس ایرانی و همچنین بر اساس جدیدترین الگوهای گل آرایی ، مجلس شما را متمایز ومنحصر به فرد می نماید. گل آرایی مراسم دربرگیرنده  فضاهای ورودی عروس و داماد ، جایگاه عروس و داماد ، میزهای پذیرایی ، میز شام ، ماشین عروس ، دسته گل عروس و  محوطه باغ و سالن است.
image01