تشریفات | خدمات مجالس | تشریفات مجالس

مجری مراسم خانگی

      مجری مراسم خانگی

    

    

  مجری مراسم خانگی

در صورت تمایل عروس و داماد به برگزاری مراسم خود در ملک شخصی ، پس از مشاوره اولیه و کسب اطلاع از انتظارات شما ، محل مورد نظر توسط طراح این موسسه مورد بازدید قرار می گیرد، و سپس طراح نظر نهایی خود را در اختیار شما قرار می دهد تا بدین ترتیب از نحوه دیزاین محل و اجرای مراسم خانگی خود اطلاع یابید و همچنین حدود بودجه مورد نظر برای این کار نیز مشخص گردد. به این ترتیب ما می توانیم مجری مراسم خانگی شما در منزل و ملک شخصی تان باشیم.

مجری مراسم خانگی

image01