تشریفات | خدمات مجالس | تشریفات مجالس

مجری مراسم عروسی و نامزدی

  مجری مراسم عروسی و نامزدی

 

تشریفات و خدمات مجالس گل سرخ مفتخر است که به عنوان انتخاب شما جهت برگزاری مراسم عروسی ،نامزدی ،عقد کنان و حنابندان برگزیده شود و اجرا و برگزاری مراسم شما را به نحو احسن عهده دار گردد. پکیج های پیشنهادی خدمات مجالس گل سرخ جهت برگزاری مجالس و مراسم شما متنوع می باشد که از طریق مراجعه به دفتر این موسسه می توانید از این تنوع در منوها مطلع گردید و با توجه به سلیقه و میزان بودجه اختصاص داده شده به این امر از بین منوهای پیشنهادی خدمات مجالس گل سرخ ، منوی مورد نظر خود را انتخاب نمایید. همچنین مشاوران این موسسه در انتخاب فوق الذکر ، شما را همراهی نموده تا از طریق انتخاب بهترین گزینه ، وقت و هم بودجه خود را به نحو احسن و مطلوب مدیریت نمایید. این موسسه جهت برگزاری مجالس شما 4 منو و یک منوی ویژه در نظر گرفته است که از طریق سایت این موسسه ، بخش منو ها می توانید از کم و کیف این پکیج ها مطلع گردید. هر پکیج شامل موارد ذیل می باشد که در هریک از آنها همزمان با افزایش شماره منو ، خدمات ارائه شده در آن منو نیز به تبعیت از آن افزایش می یابد. به عنوان مثال در منوی یک این موسسه ، به عنوان نوشیدنی پذیرایی میهمانان ، شربت در نظر گرفته شده که در منوی دو، این آیتم به آب میوه ارتقاء یافته است. همچنین تعداد غذاهای ارائه شده در هر منو با توجه به بالارفتن شماره منو افزایش می یابد. موارد ارائه شده در هر پکیج عروسی به قرار ذیل می باشد:

   غذا و سالاد  ، دسر و نحوه ارائه آن   ، نوشیدنی شام  ، نوشیدنی پذیرایی  ،  میوه  ،  شیرینی و کیک  ، جایگاه عروس و داماد ، ورودی میهمانان ، ورودی عروس و داماد ، گل آرایی ، طراحی و دیزاین موارد مجلس ، مهماندار ، سفره عقد ، ظروف و هدایای هر پکیج که به صورت خاص در هر یک از آنها ارائه گردیده است.

 

                                                                                                                                                    مجری مراسم عروسی ، نامزدی                                   

image01